1 Số tài khoản Gmail khi anh em mua hoặc tự tạo nhưng đã mất số điện thoại. Và để tránh trường hợp người khác sử dụng lại tài khoản của mình thì anh em cần phải đổi mật khẩu tài khoản. Tuy nhiên lúc này thường sẽ yêu cầu xác minh qua số điện thoại. Vậy giải pháp ở bài viết này sẽ giúp đỡ anh em thay đổi mật khẩu mà không cần động đến điện thoại nhé!

Bước 1: Login tài khoản và truy cập vào liên kết và nhập mật khẩu gmail để lấy Token

Liên kết:  https://myaccount.google.com/signinoptions/rescuephone?hl=en

Bước 2: Sau khi hoàn thành Bước 1 

Ta tiền hành vào liên kết đổi mật khẩu

Liên kết đổi mật khẩu:  https://myaccount.google.com/signinoptions/password?utm_source=google-account&utm_medium=web&continue=https://myaccount.google.com/security&rapt=

Bước 3: Ghép mã Token đã sao chép ở (Bước 1) vào liên kết đổi mật khẩu (Bước 2)

Ảnh mẫu

Kết quả

Chúc các bạn thành công

Bài đăng này hữu ích như thế nào? post