Chào anh em!

Khi chúng ta mua gmail hoặc sử dụng những gmail có liên kết với số điện thoại bất kỳ mà chúng ta không sở hữu hoặc không còn sở hữu số điện thoại đó nữa thì lúc này việc đổi mật khẩu hoặc đổi email khôi phục thường rất khó khăn.

Nếu không đổi được mật khẩu và email khôi phục thì sẽ cực kỳ bất tiện và đặc biệt rất khó để chuyển nhượng tài khoản cho người khác.

Sau đây sẽ là cách để Đổi mật khẩu gmail  hoặc email khôi phục gmail mà không cần số điện thoại xác minh.

Bước 1: Login vào tài khoản gmail của bạn. Sau đó Truy cập vào liên kết dưới đây và nhập mật khẩu gmail để copy đoạn Token có dạng như hình khoanh đỏ dưới.

https://myaccount.google.com/signinoptions/rescuephone?hl=en

Bước 2: Truy cập vào liên kết đổi mật khẩu hoặc email khôi phục:

Liên kết đổi mật khẩu:  https://myaccount.google.com/signinoptions/password?utm_source=google-account&utm_medium=web&continue=https://myaccount.google.com/security&rapt=

Liên kết đổi email khôi phục: https://myaccount.google.com/recovery/email?rapt=

Bước 3: Ghép mã Token đã sao chép ở (Bước 2) vào liên kết đổi mật khẩu hoặc email khôi phục ở (Bước 3).

Ảnh mẫu

Kết quả sẽ ra bảng như hình dưới để đổi mật khẩu hoặc bảng đổi email khôi phục.

Chúc bạn thành công!

Bài đăng này hữu ích như thế nào? post