Threads là gì? Cơ hội kiếm tiền với Threads mạng xã hội mới như thế nào?

Threads đã đạt 100 triệu người dùng trong vòng chưa đầy một tuần, 1 con...