Ẩn lượt like trên Facebook khóa đếm số like

Facebook đã hỗ trợ tính năng ẩn số cảm xúc. Vì vậy giờ đây, bạn...

Mở khóa khi Facebook bắt xác minh danh tính

Anh em thân mến! 1 ngày đẹp trời, đang hí hửng đăng nhập vào facebook...